Download font Vntime - ABC - TCVN3

Đây là danh sách những font TCVN3 hay có tên khác là ABC. Đây là bộ font khá cần thiết cho các bạn hay tải tài liệu từ net về dạng MS Word. Mặc dù chúng ta đã đổi sang Font tiêu chuẩn Times New Roman nhưng một số văn bản vẫn được sử dụng TCVN3. Muốn hiển thị tiếng Việt tốt, bạn cần thêm bộ font này vào máy vi tính. Sử dụng tương thích với bộ gõ Vietkey, Unikey. Các bạn tải bộ font về double click vào, chương trình sẽ tự động giải nén và copy bộ các font cần thiết (.VnTimes, VNI-Times) vào thư mục. Các font sau đây thuộc dòng font ABC VNTime TCVN3. 

VnTime -VnTimeH - VnTime Bold -VnTime Bold Italic - VnTimeH Bold -VnTimeH Bold Italic -VnTimeH Italic -VnTime Italic - Vn3DH Normal –VnArabia -VnArabiaH -VnArial -VnArial Bold -VnArial Bold Italic –VnArialH -VnArialH Bold -VnArialH Bold Italic -VnArialH Italic -VnArial Italic -VnArial Narrow -VnArial Narrow Bold -VnArial NarrowH -VnArial Narrow Italic -VnAristoteH Medium -VnAristote Medium -VnAvant -VnAvant Bold -VnAvant Bold Italic -VnAvantH -VnAvantH Bold -VnAvantH Bold Italic -VnAvantH Italic -VnAvant Italic -VnBahamasB Bold -VnBahamasBH Bold -VnBlack -VnBlackH -VnBodoni -VnBodoniH -VnBook Antiqua -VnBook Antiqua Bold -VnBook AntiquaH -VnCentury Schoolbook -VnCentury Schoolbook Bold -VnCentury Schoolbook Bold Italic -VnCentury SchoolbookH -VnCentury SchoolbookH Bold -VnCentury SchoolbookH Bold Italic -VnCentury SchoolbookH Italic -VnCentury Schoolbook Italic -VnClarendonH Normal -VnClarendon Normal -VnCommercial ScriptH Italic -VnCommercial Script Italic -VnCooperH -VnCooper Medium -VnCourier New -VnCourier New Bold -VnCourier New Bold Italic -VnCourier NewH -VnCourier NewH Bold -VnCourier New Italic -VnCourier Normal -VnExoticH Normal -VnExotic Normal -VnFreeH Medium -VnFree Medium -VnGothicH Normal -VnGothic Normal -VnHelvetInsH Medium -VnHelvetIns Medium -VnKoala -VnKoalaH -VnLincoln -VnLincolnH -VnLinus -VnLinusH -VnLucida sans -VnMemorandum -VnMemorandumH -VnMonotype corsivaH Italic -VnMonotype corsiva Italic -VnMystical -VnMysticalH -VnParkH Medium -VnPark Medium -VnPresentH Medium -VnPresent Medium -VnRevueH Medium -VnRevue Medium -VnShelley Allegro -VnSouthern -VnSouthern Bold -VnSouthern Bold Italic -VnSouthernH -VnSouthern Italic -VnStamp Normal -VnTeknical -VnTeknicalH -VnTifani HeavyH Normal -VnTifani Heavy Normal -VnUniverseH Normal -VnUniverse Normal -VnVogueH Medium -VnVogue Mediu. 

 

Được xây dựng bởi Nghề ICT 2015
Asia Square Tower 1 - Singapore. Email: ngheict[at]gmail.com
Vui lòng dẫn nguồn "Nghề ICT" khi sao chép lại từ www.ngheict.com
Phát triển từ mã nguồn của Đặng Minh Tuấn phát hành miễn phí cho cộng đồng theo giấy phép GNU
vietkey | tai vietkey | download vietkey | vietkey 2000 | vietkey 2007 | vietkey 2014 | su dung vietkey | cai dat vietkey | sua loi vietkey | unikey | download unikey moi nhat | unikey download | tai unikey tair unikey | unikey win 7 | download unikey | unikey 4.8 | tai unikey 4.8 | unikey 4.0 | tai unikey 4.0 | unikey 4.0.8 | unikey 3.6 | tai unikey 3.6 | unikey 4.2 | unikey 4.1 | cai dat unikey | unikey au | unikey win xp | tai unikey | unikey win 8 | sua loi unikey | unikey bị lỗi | unikey vista | unikey vista 2.0 | unikey 2.0 | facebook | cach dat doi ten facebook hay doc dep |